Bejelentkezés

Pályázati kiírás

Erdőkben túrázni, vizeken evezni minden gyerek álma. Országot megismertetni, kalandokra lehetőséget adni minden felnőtt célja. 2017-ben elindult gyerekeknek, fiataloknak egy Magyarországot megismerő mozgalom. Vándortábor.

A pályázat célja:
A sport, a természetjárás, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és természettudatos életmód támogatása hasznos és megtérülő társadalmi befektetés. Segíti az emberek fizikai és lelki jólétét, egészséges küzdőszellemre és a természeti értékek tiszteletére, megóvására nevel, miközben erősíti a közösségi és nemzeti összetartozást. Magyarország kormánya kiemelten támogatja a diákok vándortáboroztatását, ezért társadalmi szervezetekkel összefogva, túraútvonalak kiépítésével segíti hozzá a gyermekeket és fiatalokat a vízitúrázáshoz.

A szabadidősport és a vízitúrázás népszerűsítése, az egészségre való nevelés kiemelt fontosságú célja a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek. Ezért kapcsolódott egy átfogó országos kormányzati programokhoz, amelynek egyik részeként támogatott vízivándor táborok indulnak 2020-ban.

Az MKKSZ céljául tűzte ki a hazai vizeken történő túrázás diákok számára népszerűsítését, és a hazai vízterületek megismertetését, felfedezését, a gyerekek és fiatalok, családjaik, hozzátartozóik számára. Jelen pályázat a 1837/2016 (XII. 23.), a vízi szabadidősportokról szóló Kormányhatározat alapján kerül kiírásra. A vízi vándortáborok helyszínein (7 útvonalon) a program során összesen akár 200 túra kerülhet lebonyolításra, azaz útvonalanként 28 túra indulhat, 3 - 7 napos turnusokban, képzett vezetők, biztonságos túrafelszerelések és előre kiépített sátortáborok segítségével.

Pályázatot nyújthatnak be (továbbiakban: pályázók):
alapfokú köznevelési intézmények felső tagozatai (5-8) (beleértve az egyházi, önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is, középfokú oktatási intézmények (beleértve az egyházi, önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is), szakképző intézmények, civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak, amelyek, gyermek/ifjúság közösségeit fogják össze, és fontos szempontként kezelik a környezet megismerését, megvédését, a sportot, és a közösségüket építő program hasznos megvalósítását tervezik Magyarország természetes vizein.

A pályázat kiírója:
Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Kedvezményezettek köre:
Magyarország alapfokú köznevelési intézményeinek felső tagozatos (5-8) és középfokú oktatási intézményeinek tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai, a szakképzési intézményhálózatban tanuló 19 évet nem betöltött diákok, a támogatottak körében felsorolt szervezetek gyermek/ifjúsági közösségei, amennyiben tagjaik rendelkeznek tanulói jogviszonnyal a támogatottak körében felsorolt valamely közoktatási intézményben és 2020-ban megkezdték az 5. osztályt, a csoportot vezető pedagógus vagy edző (40 főként 1 fő), amennyiben a későbbiekben részletezett képzési követelménynek eleget tesz, a csoport kísérésében (10 főként 1 fő) résztvevő 18 év feletti személy, ebbe beleszámít, aki elvégezte a túravezető képzést.

A vízivándortábor ideje és helyszínei:

Ideje:
2020. június 15. – 2020. augusztus 16.

Helyszínei:
1, Szigetköz:
– Dunasziget – Kisbodak – Ásványráró
2, Felső-Tisza:
– Tiszabecs – Szatmárcseke – Tivadar – Vásárosnamény
3, Bodrog:
– Tokaj – Sátoraljaújhely – Felsőberecki – Tokaj
4, Dunakanyar:
– Esztergom – Dömös – Szentendre – Budapest (csomagszállítás egyénileg, 60 L sport táska)
5, Körösök Vidéke:
– Békés – Köröstarcsa – Gyomaendrőd – Szarvas
6, Tisza-tó:
– Tiszafüred – Poroszló
7, Alsó-Duna:
– Paks – Kalocsa – Gemenc (Pörböly) – Baja
8, Rába (Teszt jelleggel egy – kettő túra)

Osztálykirándulások ideje és helyszínei:

Ideje:
2020. május 25. – 2020. június 14.

Helyszínei:
Bodrog
- Tokaj

A résztvevők maximális létszáma:
A vízivándortábor 2020-as évre meghatározott időintervallumában és a megadott helyszíneken összesen maximum 5000 fő az összes Kedvezményezettet beleértve.

Pályázati feltételek:
Pályázati felület megnyitása 2020. január 27. Pályázni a www.vizivandor.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet, Jelen pályázat feltételei a létszámkeret kimerüléséig, de legfeljebb 2020. augusztus 12. napjáig állnak fent, Egy pályázó maximum egy, 40 fős gyermek/ifjúsági csoportra adhat be pályázatot.
Egy csoport létszáma nem lehet kevesebb, mint 15 fő és nem lehet több mint 40.
A pályázó vállalja, hogy minden 10 gyerekre 1 felnőtt (18 év feletti) kísérőt biztosít, a csoportot vezető pedagógust, kísérőt, edzőt biztosítja. A pályázó vállalja, hogy az általa csoport vezetőként, és kísérőként megjelölt személy a tábor megkezdése előtt elvégzi a Testnevelési Egyetem által akkreditált, a részére kedvezményesen 15.000 Ft költségtérítéssel elérhető vízitúra vezető tanfolyamot. A tanfolyam elvégzése után a táborban díjmentesen vehet részt és a kiíró megbízási szerződés keretében naponta bruttó 15.000 Ft megbízási díjat fizet meg számára. (Az összeg nem tartalmazza a kiíró által a megbízási díjhoz kapcsolódó, a megbízót terhelő járulékokat, azt megbízó fizeti meg). Amennyiben a pályázó vagy kísérő nem rendelkezik pedagógusi diplomával, akkor neki a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által kiírt civil képzést kell elvégeznie, amelynek neve „Túravezetői ismeretek kajak-kenu sportágban.
Az osztálykirándulásokra pályázóknak is vállalniuk kell a vízivándortábor pályázati feltételeiben felsoroltakat. A pályázó tanárok is megkapják a bruttó 15.000 Ft megbízási díjat, abban az esetben, ha elvégezték a Testnevelési Egyetem által akkreditált, a részére kedvezményesen 15.000 Ft költségtérítésért elérhető vízitúra vezető tanfolyamot. A nyílt útvonalra pályázóknak is vállalniuk kell a vízivándortábor pályázati feltételeiben felsoroltakat. A pályázó tanárok is megkapják a bruttó 15.000 Ft megbízási díjat, abban az esetben, ha elvégezték a Testnevelési Egyetem által akkreditált, a részére kedvezményesen 15.000 Ft költségtérítésért elérhető vízitúra vezető tanfolyamot. A pályázó vállalja, hogy minden 10 gyerekre 1 felnőtt (18 év feletti) kísérőt biztosít. A kiíró a kísérők részére is ingyenes részvételt biztosít, de nem jogosult a megbízási díjra. A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag a kiíró által meghatározott, a www.vizivandor.hu honlapról letölthető formanyomtatványon lehet benyújtani. A pályázók a pályázat elsődleges formai elbírálását követően egy visszaigazoló e-mailt kapnak, amelyhez a meghatározott mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni JPEG/PNG formátumban dokumentumonként. A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és benyújtott pályázat egyszeri hiánypótlására van lehetőség, azonban a határidő után beérkezett pályázatok érvénytelennek minősülnek. Az adatok valóságtartalmát a kiíró ellenőrizheti. A pályázatokat a kiíró, folyamatosan a beérkezés sorrendjében bírálja el. A vízivándortábor szolgáltatásban részesülő gyermekeknek a TAJ kártyájuk másolatát, valamint a www.vizivandor.hu honlapról letölthető, a szülő/törvényes képviselő által aláírt, a táborozó egészségi állapotáról szóló nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi - magukkal kell vinni a táborozásra. Az esetleges személyi változásokat írásban jeleznie kell a pályázónak és a pályázati felületen aktualizálnia kell a névsort, valamint új kötelezettség vállaló nyilatkozatot kell feltöltenie.
A vízivándortábor szolgáltatás tartalma:
A táborozás biztonságos és élményeket adó lebonyolítása mellett:
Hajózási Szabályzatnak megfelelő túrafelszerelés biztosítása Hajó (elsősorban négy személyes túrakenuk), Lapát, Mentőmellény, Hajó kötelező tartozékait tartalmazó egységcsomag, Kiépített sátortábor (sátor fekhellyel, közösségi helyiség, hideg-meleg vizes zuhany, WC, étkező helyiség), A megérkezés napján vacsorától (érkezéskor italt és gyümölcsöt kapnak a résztvevők) a hazautazás napján reggeléig (az utazás időtartamára hideg csomagot biztosítunk) napi háromszori étkezés, Szakképzett túravezetők a vízi programok alatt, Orvosi ügyelet, A csomagok szállítása a táborhelyek között, Résztvevőnként 1 db vizivándor feliratú póló, Információs anyag a túraútvonalról és a programokról (elérhető elektronikusan mobil alkalmazás segítségével is), Kísérő programok a helyi nevezetességek felkeresése, Egy alkalommal kerékpáros barangolás a környéken.
A pályázati szolgáltatás önrésze, befizetése:
A vízivándortábor önrésze a gyermekek és a létszám alapján meghatározott 18 év feletti kísérők számára éjszakánként szállásra bruttó 1867 Ft és étkezésre bruttó 2800 Ft. A pályázat önrésze a gyermekektől és a kísérőktől szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázónak kell gondoskodnia. Az önrész 50%-át a kedvező pályázati döntésről kapott értesítéstől számított 15 napon belül, míg a második 50%-ot a vízivándortábor kezdődátumát megelőző 15 napon belül kell egy összegben, a pályázat visszaigazolásakor kapott azonosító szám feltüntetésével átutalni az alábbi bankszámlára:

Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Gránit Bank: 12100011-10312326-00000000

Egyéb információk:
A tábor ideje alatt munkát végző felnőttek (a pályázati kiírásban részletezett tanfolyamot elvégző hivatalos kísérők) étkezését, valamint a táboroztatáshoz közvetlenül köthető programok költségeit a pályázatban elnyerhető pályázati szolgáltatás fedezi. A vízivándortábor helyszínére történő utazás költségei a pályázókat terheli. A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
- A pályázó azonosításra alkalmas adatai (OM azonosító vagy bírósági kivonat, aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta), - A pályázó aláírásra jogosult képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata a táborban részt vevő gyermekek érvényes tanulói jogviszonyának fennállásáról és a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatok meglétéről, amelyeket pályázó gyűjt össze, ellenőriz és tárol, és kérésre bemutatja, - Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati felületre feltöltött személyes adatok kezelésről. - Hozzájáruló nyilatkozatok a táborozás során kép- és hangfelvételek készítéséhez és annak MKKSZ részéről történő felhasználásáról,
A pályázati feltételek az irányító hatóság rendelkezései szerint változhatnak.