Bejelentkezés

Pályázati kiírás

Erdőkben túrázni, vizeken evezni minden gyerek álma. Országot megismertetni, kalandokra lehetőséget adni minden felnőtt célja. Ezen gondolatok alapján indult el 2017-ben a gyerekeknek, fiataloknak szóló, Magyarországot megismerő mozgalom a Vándortábor.

A sport, a természetjárás, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és természettudatos életmód támogatása hasznos és megtérülő társadalmi befektetés. Segíti az emberek fizikai és lelki jólétét, egészséges küzdőszellemre és a természeti értékek tiszteletére, megóvására nevel, miközben erősíti a közösségi és nemzeti összetartozást. Magyarország kormánya kiemelten támogatja a diákok vándortáboroztatását, ezért társadalmi szervezetekkel összefogva, túraútvonalak kiépítésével segíti hozzá a gyermekeket és fiatalokat a vízitúrázáshoz.

A szabadidősport és a vízitúrázás népszerűsítése, az egészségre való nevelés kiemelt fontosságú célja a Magyar Kajak-Kenu Szövetségnek. Ezért kapcsolódott egy átfogó országos kormányzati programhoz, amelynek egyik részeként támogatott vízivándor táborok indulnak 2021-ben.

A pályázat kiírója:
Magyar Kajak-Kenu Szövetség

A pályázat célja:
Az MKKSZ céljául tűzte ki a hazai vizeken történő túrázás népszerűsítését és a hazai vízterületek megismertetését a diákok és azok kísérő felnőttek számára. Jelen pályázat a 1837/2016 (XII. 23.), a vízi szabadidősportokról szóló Kormányhatározat alapján kerül kiírásra. A vízi vándortáborok helyszínein (6 meglévő és várhatóan 3 új útvonalon) a program során összesen akár 200 túra kerülhet lebonyolításra 7 napos turnusokban, ahol biztosítottak a képzett vezetők, megfelelő túrafelszerelések és előre kiépített sátortáborok.

Pályázatot nyújthatnak be (továbbiakban: pályázók)
- alapfokú köznevelési intézmények felső tagozatai (5-8) (beleértve az egyházi, önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is, - középfokú oktatási intézmények (beleértve az egyházi, önkormányzati és alapítványi fenntartású intézményeket is), - szakképző intézmények, - civil szervezetek, - egyesületek, - alapítványok, - egyházak, amelyek, gyermek/ifjúság közösségeit fogják össze, és fontos szempontként kezelik a környezet megismerését, megvédését, a sportot, és a közösségüket építő program hasznos megvalósítását tervezik Magyarország természetes vizein.

Kedvezményezettek köre:
- Magyarország alapfokú köznevelési intézményeinek felső tagozatos (5-8) és középfokú oktatási intézményeinek tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai - a szakképzési intézményhálózatban tanuló diákok - a támogatottak körében felsorolt szervezetek gyermek/ifjúsági közösségei, amennyiben tagjaik rendelkeznek tanulói jogviszonnyal a támogatottak körében felsorolt valamely közoktatási intézményben, és 2021-ben megkezdték az 5. osztályt - a csoportot vezető pedagógus vagy edző (csoportonként minimum 1 fő), amennyiben a későbbiekben részletezett képzési követelménynek eleget tesz - a csoport kísérésében (10 főként 1 fő) résztvevő 18 év feletti személy, ebbe beleszámít, aki elvégezte a túravezető képzést.

A vízivándortábor ideje és helyszínei:

Ideje:
2021. június 14. – 2021. augusztus 15.

Helyszínei:
1, Szigetköz:
– Dunasziget – Kisbodak – Ásványráró
2, Felső-Tisza:
– Tiszabecs – Szatmárcseke – Tivadar – Vásárosnamény
3, Bodrog:
– Felsőberecki-Sárospatak-Olaszliszka – Tokaj (csomagszállítás egyénileg, 60 L sport táska/ vízhatlan vízitúrazsák)
4, Dunakanyar:
– Esztergom – Dömös – Szentendre – Budapest (csomagszállítás egyénileg, 60 L sport táska/ vízhatlan vízitúrazsák)
5, Körösök Vidéke:
– Békés – Köröstarcsa – Gyomaendrőd – Szarvas
6, Tisza-tó:
– Tiszafüred – Tiszavalk – Poroszló (csomagszállítás egyénileg, 60 L sport táska/ vízhatlan vízitúrazsák)
7, Mosoni-Duna:
– Rajka - Mosonmagyaróvár - Novákpuszta - Dunaszeg (csomagszállítás egyénileg, 60 L sport táska/ vízhatlan vízitúrazsák)
8, Rába
– Csörötnek – Rábagyarmat – Csákánydoroszló-Körmend
9, Mura
– Csömörde – Alsószemenye – Molnári

Pályázati feltételek:
Pályázati felület megnyitása 2021. január 25. 6:00. Pályázni a www.vizivandor.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet, a létszámkeret kimerüléséig, vagy 2021. május 31. (hétfő) napjáig. Egy pályázó akár több pályázatot is beadhat, minimum 20, maximum 36 fős gyermek/ifjúsági csoport részére. A pályázó vállalja, hogy minden 10 gyerekre 1 felnőtt (18 év feletti) a csoportot vezető pedagógust/kísérőt/edzőt biztosít, aki a tábor megkezdése előtt elvégzi a Testnevelési Egyetem által akkreditált, vízitúravezető tanfolyamot, ami kedvezményesen 15.000 Ft költségtérítéssel elérhető. A tanfolyam elvégzése után a táborban díjmentesen vehet részt és a kiíró megbízási szerződés keretében naponta bruttó 15.000 Ft megbízási díjat fizet meg számára. (Az összeg nem tartalmazza a kiíró által a megbízási díjhoz kapcsolódó, a megbízót terhelő járulékokat, azt megbízó fizeti meg). Az önálló szervezésű útvonalra pályázóknak is vállalniuk kell a vízivándortábor pályázati feltételeiben felsoroltakat. A pályázó tanárok/edzők is megkapják a bruttó 15.000 Ft megbízási díjat, abban az esetben, ha elvégezték a Testnevelési Egyetem által akkreditált tanfolyamot. A továbbiakban a pályázó vállalja, hogy minden 10 gyerekre 1 felnőtt (18 év feletti) kísérőt biztosít, akinek a részvétele ingyenesen biztosított, de megbízási díjra nem jogosult, amennyiben a kísérő nem végezte el Testnevelési Egyetem által akkreditált, vízitúravezető tanfolyamot A pályázat kötelező mellékleteit kizárólag a kiíró által meghatározott, a www.vizivandor.hu honlapról letölthető formanyomtatványon lehet benyújtani. A pályázók a pályázat elsődleges formai elbírálását követően egy visszaigazoló e-mailt kapnak, amelyhez a meghatározott mellékleteket aláírt, digitalizált formában kell feltölteni JPEG/PNG formátumban dokumentumonként. A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és benyújtott pályázat egyszeri hiánypótlására van lehetőség. Az adatok valóságtartalmát a kiíró ellenőrizheti. A pályázatokat a kiíró, folyamatosan a beérkezés sorrendjében bírálja el. A vízivándortábor szolgáltatásban részesülő gyermekeknek a TAJ kártyájuk másolatát, valamint a www.vizivandor.hu honlapról letölthető, illetve a kiíró által megküldött a szülő/törvényes képviselő által aláírt, a táborozó egészségi állapotáról szóló nyilatkozatot – amely a táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem lehet régebbi - magukkal kell vinni a táborozásra. Az esetleges személyi változásokat írásban jeleznie kell a pályázónak, valamint új kötelezettség vállaló nyilatkozatot kell feltöltenie.
A vízivándortábor szolgáltatás tartalma a táborozás biztonságos és élményeket adó lebonyolítása mellett:
- Hajózási Szabályzatnak megfelelő túrafelszerelés biztosítása - Hajó (elsősorban négy-hat személyes túrakenuk) - Lapát - Mentőmellény - Hajó kötelező tartozékait tartalmazó egységcsomag - Kiépített sátortábor (sátor fekhellyel, közösségi helyiség, hideg-meleg vizes zuhany, WC, étkező helyiség) - A megérkezés napján vacsorától a hazautazás napján reggeléig (az utazás időtartamára hideg csomagot biztosítunk) napi háromszori étkezés - Szakképzett túravezetők a vízi programok alatt - Orvosi ügyelet - A kijelölt útvonalakon csomagok szállítása a táborhelyek között - Résztvevőnként 1 db vizivándor feliratú póló - Információs anyag a túraútvonalról és a programokról (elérhető elektronikusan mobil alkalmazás segítségével is) - Kísérő programok a helyi nevezetességek felkeresése
A pályázati szolgáltatás önrésze, befizetése:
A vízivándortábor önrésze a gyermekek és a létszám alapján meghatározott 18 év feletti kísérők számára térítésmentes. A pályázat önrésze a gyermekektől és a kísérőktől szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázónak kell gondoskodnia. A kedvező pályázati döntésről kapott értesítéstől számított 21 napon belül, 100.000 Ft előleget a megküldött PROFORMA-számla alapján kell fizetni (amennyiben ez nem teljesül, az adott pályázat törlésre kerül). A részvételi díj fennmaradó összegét a második PROFORMA-számla alapján egy összegben, a pályázat visszaigazolásakor kapott iktatási szám feltüntetésével, legkésőbb május 31-ig kell átutalni az alábbi bankszámlára:

Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Gránit Bank: 12100011-10312326-00000000

Egyéb információk:
A tábor ideje alatt munkát végző felnőttek (a pályázati kiírásban részletezett tanfolyamot elvégző hivatalos kísérők) étkezését, valamint a táboroztatáshoz közvetlenül köthető programok költségeit a pályázatban elnyerhető pályázati szolgáltatás fedezi. A vízivándortábor helyszínére történő utazás költségei a pályázókat terheli. A pályázat benyújtásának kötelező mellékletei:
- A pályázó azonosításra alkalmas adatai (OM azonosító vagy bírósági kivonat, aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta) - A pályázó aláírásra jogosult képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata a táborban részt vevő gyermekek érvényes tanulói jogviszonyának fennállásáról és a szülő/törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatok meglétéről, amelyeket pályázó gyűjt össze, ellenőriz és tárol, és kérésre bemutatja - Hozzájáruló nyilatkozat a pályázati felületre feltöltött személyes adatok kezelésről. - Hozzájáruló nyilatkozatok a táborozás során kép- és hangfelvételek készítéséhez és annak MKKSZ részéről történő felhasználásáról
A pályázati feltételek az irányító hatóság rendelkezései szerint változhatnak.